התקשרו עכשיו:
054-8423364

וואצפ:
053-3550262

כתובת מייל:

bili23364@gmail.comחיפוש :

הבסיס לייעוץ התורני

                         מאמרים על סדר פרקי אבות 
                           
הבסיס לייעוץ התורני 

יש שאלה אחת בסיסית, לפני שלומדים את פרקי אבות.   היה נראה שחז"ל בנו כאן מסכת שבה מרוכזת כל תורת המוסר, וכמו בכל שאר המסכתות שהם מרכזות את כל ההלכות בנושא מסוים, שכמעט כל הלכות קריאת שמע כתובים במסכת ברכות, וכן בכל מסכת, ומשם כל הראשונים והאחרונים בנו את הלכות ברכות, היה צריך להיות שכל תורת המוסר תהיה מבוססת על פרקי אבות  
אבל כאן יש תופעה אחרת, מי שמתבונן בכל ספרי המוסר של הראשונים [חובת הלבבות ועוד] והאחרונים [מסילת ישרים ועוד] הם לא בנו אותם לפי מסכת אבות. בנוסף יש פסוקים רבים בתורה נביאים וכתובים, שאין עליהם שום יחס במסכת אבות
א"כ צריך לחפש הגדרה אחרת לתוכן של המסכת
וכן נראה מגדולי המפרשים [הרמב"ם, רבינו יונה והמהר"ל] על המסכת, שהם הבינו שיש תוכן מיוחד למסכת, שהם הביאו את מאמר חז"ל במסכת בבא קמא דף ל' ע"ב
                 "האי מאן דבעי למהוי חסידא לקיים מילי דאבות" [הרוצה להיות חסיד יקיים דברי מסכת אבות]
מבואר שיש לימוד מיוחד במסכת זו שאין במקום אחר.  מצד שני המעיין בפירוש הגר"א על המסכת יראה שהוא ציין לכל מאמר במסכת את המקום בתנ"ך שבו הוא מופיע, א"כ הדברים כבר נכתבו קודם
וננסה לבאר במילים קצרות: בחושן משפט יש מושג של טועה בדבר משנה, ששם אם דנו דין תורה וטעו בדבר שמפורש במשנה, הדין חוזר, ועל הדיין לשלם את הנזק לבעל הדין
א"כ נראה שגם בתורת המוסר יש דברים שהם בגדר טועה בדבר משנה, והיינו גם אם נעלם ממנו פירוש של פסוק בכתבי הקודש, אפשר להמשיך לחיות כיהודי טוב, כיון שאין לנו פירוש ברור לכל  הפסוקים. אבל דבר שמפורש בפרקי אבות, אותו אנחנו חייבים לדעת, עד שהטועה בו הוא נחשב לטועה בדבר משנה
עלה בידנו שיש הגדרה פשוטה לפרקי אבות, אין כאן את כל תורת המוסר, כיון שהיא רחבה וארוכה, אבל יש כאן את כל כללים שלה
ננסה במאמרים אלו להבין מה החידוש בכל משנה, ואיזה כלל יסודי נמצא בה
ויסודות אלו הם אלו שמובילים את היועץ התורני יחד עם כל אחד למצוא את הדרך הישרה בייעוץ התורני
והם משמשים לכל טיפול זוגי, חינוך ילדים, בנין האשיות, וגיל ההתבגרות 
 

 

 

2all בניית אתרים