התקשרו עכשיו:
054-8423364

וואצפ:
054-8423364

כתובת מייל:

bili23364@gmail.com


ייעוץ תורני 

 

יחד עם כל אוצרותיה של התורה ניתנו עמה גם המפתחות לגלות את כוחות הנפש של כל אחד מעם ישראל.

 

הייעוץ התורני מושתת רק על דברי התורה, מתוך הכתוב בחמשה חומשי תורה, נביאים, במיוחד בספרי שלמה המלך, ומתוך פירושיהם וספריהם של ענקי הדורות: רש"י, הרמב"ם, רבינו יונה, המהר"ל, הגר"א ועוד. 

 

את ההבנה הנכונה של הדברים והדרך המעשית למדתי במשך שנים רבות  ממו"ר הרב משה אהרן שוחטוביץ שקיבל מרבותיו: הרב שלמה זלמן אויערבך, הרב אליעזר מנחם שך, הרב שלמה וולבא, הרב משה פיינשטיין זצ"ל. והוא ממשיך ללוות אותי בדרכי 

 

בייעוץ התורני אנו מוצאים את דברי התורה המיוחדים שנוגעים אל אותה ההתלבטות, בעיה, והתורה בעצמה מאירה את הדרך אל הפתרון.

המייעץ אינו שולט חלילה בנפשו ובמוחו של המתייעץ, אלא מאיר לו את הדרך, מכוון אותו להבנה הנכונה להתמודדות עצמאית נכונה בדרכה של תורה

לכן מספר הפגישות בדרך כלל קצר ומהיר    

2all בניית אתרים